Århus Billed- og Medieskole

Figuramus har stået for koncept og idé til en kunstnerisk reklamefilm for Aarhus Billed- og Medieskole.

Filmen er udviklet på baggrund af værker lavet af børn og unge mellem 8 og 19 år.

Se mere på Aarhus Billed- og Medieskoles hjemmeside: aarhusbilledogmedieskole.dk